[Fir2_tr] FW: Adatmodell

Köblös István koblos.istvan at ofit.hu
Mon Mar 5 13:59:37 CET 2012


Kedves Kollégák!

 

Íme a beérkezett kérdésekre a válaszok. Az adatmodellből most csak az IT-t
küldöm, az SZNY-ből hamarosan adunk új verziót.

 

Hogy fognak visszamenőlegesen bekerülni az elmúlt évek adataihoz az
intézményi azonosítók?

Terveink szerint nem kerülnek be. Azt szeretnénk, hogy az intézmény 2006-tól
küldje snapshotként az adatait, így az elmúlt évek adatbázisa a régi adatok
mellett újra épül fel. A historikus adattárolás miatt így látható lesz az
is, hogy a korábbi években mi volt bejelentve és az is, hogy az új megoldás
szerint mi van bejelentve a FIR-be, de a két adatkupac között rekord szintű
megfeleltetés nem lenne. Külön problémakezelést igényelnek a
megszűnt/beolvadt intézmények, ezek esetében egyedi megoldás lesz attól
függően, hogy az adataikat egy másik intézmény (a beolvasztó) újraküldi vagy
sem. 

A már a régi FIR-be is bejelentett személyek az új FIR-ben is ugyanazokat az
oktazonokat kapják meg, mint a régiben. Ennek elsődleges alapja a
bejelentéskori TR által küldött oktazon.

 

Néhány mezőhossz módosítási javaslat volt az XLS-ben.

Ezeket módosítottuk. Ezek egy része számított mező volt. Ezt az adatmodell
számítási mód oszlopa jelzi.

 

Intézményi kulcsok lehetnek-e egészek?

Hallgató képzése esetén ragaszkodunk az numerikus típushoz, mert sok join és
keresés alapul ezen a mezőn, és viszonylag nagy a rekordszáma.

A többi, kisebb táblánál elfogadható a VARCHAR típusú kulcs, ott tudtok több
kulcsot konkatenálni.

A kulcsok esetén minden esetben egy mezőt értünk, összetett kulcs a
bejelentő oldaláról nézve nincs. A FIR-ben a küldő intézmény és az
intézményi azonosító adják ki a kulcsot.

 

A személyes adatok bontva vannak oktatói és hallgatói adatok mentén.

Adatvédelmi állásfoglalás alapján nincs módunk arra, hogy a két személyi
törzset egyben tároljuk, kezeljük. Az oktatói és hallgatói adatkör jelenleg
is egymástól teljesen elkülönülten, külön adatbázisban van.

 

Mikor lesz publikálva a szótár?

A várható publikálási időpont március vége.

 

Mikor lesznek publikálva a leendő törzs táblák?

Az előző csomagból kimaradtak az IT táblák. Ezt most pótoljuk. A tényleges
adattartalommal várhatóan március végén tudunk adni teszt állományt. Ez még
nem tartalmazza a teljes felépített képzési struktúrát, de a fejlesztéshez
szükséges mennyiségű adat lesz benne.

 

A képzéselemek "fölé" húzott képzés egységnek a FIR-ben nem is lesz
megfeleltetése? 

Úgy tűnik, hogy bővebben kellene beszélni erről, nem adtuk át világosan a
koncepciót. A szerdai találkozó napirendjére felvettük.

 

A doktorjelölti jogviszony csak egy képzéscsoport-hoz tartozik, a doktori
oklevél viszont többhöz is tartozhat.

Ez jogos igény, a kapcsolótáblát felvesszük.

 

Üdv,

 

István

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://polar.educatio.hu/pipermail/fir2_tr/attachments/20120305/159a608a/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: FIR_IT_logikai_adatmodell_osszevont_TR.xlsm
Type: application/vnd.ms-excel.sheet.macroenabled.12
Size: 38780 bytes
Desc: not available
Url : http://polar.educatio.hu/pipermail/fir2_tr/attachments/20120305/159a608a/attachment-0001.bin 


More information about the Fir2_tr mailing list